Shakespeareforedrag 2016

Page

Eksempler på foredragstitler ses nedenfor, men jeg skræddersyer også altid gerne foredrag til lejligheden og tilpasser indholdet og formatet efter særlige ønsker. Foredrag vil normalt være på 60 minutter efterfulgt af spørgsmål og diskussion, men dette kan også tilpasses lejligheden. Alle foredrag kan holdes på dansk eller engelsk.

’Shakespeare 400 år efter – og hvad så? En introduktion til Shakespeares verden og hans indflydelse på vores’

Dette foredrag sætter fokus på det store Shakespeare år i 2016 og forklarer hvorfor Shakespeare og den verden han levede i og skabte med sine ikoniske skuespil stadig er så vigtige for os den dag i dag. Der gives en introduktion til Shakespeares England i 1500/1600-tallet og til hvordan hans unikke teaterverden opstod og udviklede sig. Med eksempler fra de bedst kendte skuespil samt mini-introduktioner til mindre kendte, diskuteres Shakespeares dramas fortsatte betydning som et spejl for menneskets eksistens. 

’Danmarks Shakespeare – Fra prinsen på Kronborg til Shakespeares betydning for Søren Kierkegaard, Georg Brandes, Karen Blixen og Kaj Munk’

Dette foredrag fortæller historien om, hvordan Shakespeare og Danmark var tæt forbundne allerede tilbage i 1500-tallet, hvor engelske skuespillere og medlemmer af Shakespeares skuespillertrup, The Lord Chamberlain’s Men, drog til Kronborg for at optræde for Kong Frederik II og der måske opsamlede historier og indtryk, som senere kom til udtryk i Shakespeares mesterværk om Hamlet, Prinsen af Danmark. Fra 1500-tallet fortsætter vi op igennem tiden til de første danske oversættelser og teateropførelser og ser på Shakespeares betydning for dansk kultur takket være den begejstring han vakte i store danske forfattere og tænkere som Søren Kierkegaard, Georg Brandes, Karen Blixen og Kaj Munk.

‘Shakespeares drama gennem liv og død’

Dette foredrag er inspireret af de to store Shakespeare år: 2014, hvor vi fejrede 450-året for hans fødsel og 2016, hvor vi fejrer 400-året for hans død. Shakespeares tid og dens kunst var fuldt ud bekendt med antikkens og middelalderens påmindelse om menneskelivets forgængelighed i form af ’Memento Mori’ symboler. Shakespeare selv formåede på subtile og overraskende måder at sætte dette symbol i spil på teatret, som måske mere end nogen anden kunstform formår at kombinere og formidle  forgængelighed og fornyelse på en og samme tid. Han gav sit publikum nogle af de mest håbløse, men samtidigt uforglemmeligt smukke og forløsende fortællinger om det evige samspil mellem liv og død i den menneskelige tilværelse; især i de senere skuespil fra Hamlet til Kong Lear og Et vintereventyr, som foredraget vil diskutere udvalgte eksempler fra.

’Shakespeares teater og kunsten at føle med andre’

Teater på Shakespeares tid var populært blandt mange og frygtet af andre for dets evne til at skabe dybe og overvældende følelser blandt publikum. Ligesom som mange i dag finder en dyb forløsning i at dele Kong Lears sorg over den døde Cordelia, var publikum på Shakespeares tid også klar til at græde i kor, hvis lejligheden bød sig, men hans teater indeholder også i sig selv en fascinerende fortælling om, hvordan medfølelse opstår og hvad det vil sige at leve sig ind i et andet menneskes angst, glæde eller sorg. Denne særlige menneskelige evne, medfølelse, forbliver et hyper-aktuelt og omdiskuteret emne i utallige sammenhænge, og Shakespeares teater indeholder en både overraskende og oplysende tilgang til forståelsen af den.

Normalhonorar for 60 minutters foredrag samt efterfølgende spørgsmål og diskussion: 6.000 DK Kr. inklusive transport og alle udgifter. Pris kan tilpasses lejlighed.

Shakespeareforedrag + workshop

Denne pakke er udviklet med særligt henblik på gymnasier og andre undervisningsinstitutioner, hvor der undervises i – eller er interesse for – Shakespeare. Bestående af et ca. 60 minutters foredrag om undervisningsmetoder og pædagogiske tilgange til at arbejde med Shakespeares teater, poesi og sprog samt en workshop for elever, hvor metoder afprøves i praksis. Som underviser i Shakespeare, drama og teaterpraksis på flere forskellige niveauer, har jeg udviklet og afprøvet en lang række succesfulde undervisningsmetoder og workshops, der især tager afsæt i Shakespeares drama som levende teater og lader deltagere få det udfordrende, fascinerede og vidunderlige sprog helt ind i kroppen. Jeg har samtidig formildet disse – og lignende – metoder som foredragsholder på populære kurser bl.a. arrangeret af Systimes Forlag. Resultatet for deltagerne er en metodisk og praktisk erfaring i at forstå og formidle Shakespeares tekst som ord, der skal tales, høres, opleves og føles. Deltagerne udstyres med viden og værktøjer, der understreger hvordan Shakespeares sprog er en stor del af fornøjelsen ved at beskæftige sig med hans skuespil, i stedet for en barriere, som man skal forsøge at nedbryde for at forstå skuespillets fortælling.

Både foredrag og workshop kan tilpasses i indhold og format efter særlige ønsker og kan afholdes på dansk eller engelsk. Normalpris (kan tilpasses) inklusive transport og alle udgifter: 7.000 DK Kr.

Alle forespørgsler via kontaktformen nedenfor er meget velkomne.

Advertisements